Ons drukwerk is FSC® gecertificeerd

Verantwoord drukken bij Drukland.nl

Steeds meer van onze producten zijn groen. Het grootste deel van ons drukwerk is namelijk FSC® gecertificeerd! Dat wil zeggen dat de grondstof voor het papier, van verwerking tot distributie, afkomstig is uit goed beheerde bossen. FSC® bossen zijn anders dan andere bossen, en moeten voldoen aan een enorme lijst met criteria.

Deze criteria beginnen bij het beheer van het bos, FSC® bossen worden beheerd zonder internationale verdragen of de nationale en internationale wetgeving te schenden. Verder moeten de eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten rechtsgeldig zijn en er moet een beheersplan opgesteld zijn die de langetermijndoelen duidelijk omschrijven.

Buiten het beheer van het bos, wordt ook gekeken naar het bos zelf. De producten en voorzieningen die het bos biedt moeten zodanig efficiënt benut worden, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld. De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied moeten in stand gehouden en beschermd worden. Bovendien moeten kenmerkende eigenschappen van bossen met hoge natuur- of cultuurwaarde worden behouden.

Maar de FSC® criteria kijken ook naar de sociale omstandigheden van de plaatselijke bevolking. De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen moeten worden gerespecteerd. Ook het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.

Dit alles wordt regelmatig getoetst. Zo zie je maar: een FSC® bos word je niet zomaar.

Bij Drukland.nl kan je er dus op vertrouwen dat het drukwerk op verantwoorde wijze is geproduceerd. FSC® gecertificeerd drukwerk zorgt er onder andere voor dat papier niet voortkomt uit illegale houtkap en dat er geen mensenrechten worden geschonden bij het productieproces. Eerlijk en duurzaam dus! Zo helpt Drukland.nl een handje mee om ons milieu leefbaar te houden. Niet alleen hier, maar ook bij de productie van het papier.

Drukland.nl heeft FSC certificaat code CU-COC-819940, licentienummer FSC-C110642. U kunt deze nummers controleren op info.fsc.org. Kijk naar de FSC-gecertificeerde producten. Voordat u een product aan de winkelwagen toevoegt ziet u of deze FSC-gecertificeerd is of niet. Bekijk ons FSC® certificaat.


Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, je krijgt op werkdagen altijd binnen 24 uur antwoord.

 

Chat Bel 0 producten € 0,00